سفارش تبلیغ
صبا ویژن
راه خون

 معین رئیسی ، یار جهادی  و از بچه های خوب شورای مرکزی اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در کمای عمیق رفته برای سلامتی اش دعا کنید.


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 11:24 عصر | نظر

ای قــــــدس ، آهسته تر فریـــاد بزن

مبادا فریادت سازمانشان را بی خواب کند

ای قــــــدس ، آهسته تر فریـــاد بزن

بگذار حکام عرب پادشاهیشان را بکنند

ای قـــــــدس

از فریـــاد جمارانــــی تو بود کــه

حسنــی مبــارک ، نامبـــارک شد

قذافـــی ، اضافـــی شـــد

اسرائـــیل ، اوهــــن  اوهــــن من بیت العــنــکبـــوت شد

ای قــــــدس ، آهسته تر فریـــاد بزن

کدام آزاد مرد است که از فریاد جمارانی تو

قلب سالم دارد ؟

ای قـــــــدس

جـــام زهر بهــانه بــود

پیر جمـــــاران از داغ تو

به روح ا... پیــــوست

ای قـــــــدس

فریاد برار و مرا از بیت النفس خویش آزاد کن


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 12:10 عصر | نظر

شعر : شهید گم نام

نامت چه زیباست ای شهید گم نام               فرزند روح ا... بودن زیباست ای شهید گم نام

گم نام منم ای حیاتت عند ربهم یرزقون       کاش شب جمعه ای پیش اربابت زما هم یادی کنی  


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 6:55 عصر | نظر

شعر: در غربت یار

خورشید به عشق دیدن تو                                         هر سحر طلوع می کند

ای ابرهای سیاه                                                       چشم خورشید را پنهان مکنید

 بارن اشک چشم خورشید است                              رعد و برق سکوت ناله های خورشید است

ای بادهای مبارز بپا خیزید                                        بیایید و مونس خورشید شوید

خورشید از دیدن تنهایی یار شرمسار است              زین سبب هر شب غروب می کند

ای بادها بی چه آن سو و این سو می روید                 امروز "یا لیتنا کنا معک "تحقق یافته است


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 2:26 عصر | نظر

همانطوری که به عزیزان وعده داده بودیم گزیده ی توصیه های رهبری خطاب به دانشجویان را در وبلاگ گذاشته ایم که اگر خدا عمری بدهد انشاا... تاسال 1383 را به همین ترتیب در وبلاگ قرار می دهیم.

گزیده ی بیانات رهبری در سال1390

 

 روحیه‌ى اندیشیدن، ... 

روحیه‌ى اندیشیدن، انتخاب کردن، با انگیزه بیان کردن، همان چیزى است که ما آرزوى آن را در جوانها داریم.1390

 

حرف ما در زمینه‌ى علوم انسانى

 ما میگوئیم علوم انسانى را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومى آن را خودمان تولید کنیم و این را به دنیا صادر کنیم. بله، وقتى که این اتفاق افتاد، آنگاه هر یک نفرى که از مرزهاى ما خارج میشود، مایه‌ى امید و اتکاى ماست. بنابراین ما میگوئیم در این علوم مقلد نباشیم. حرف ما در زمینه‌ى علوم انسانى این است.1390
تاریخ را بخوانید

من تأسف میخورم که جوانهاى ما این قضایا را نمیدانند. وقتى انسان بداند که آنچه امروز از تمدن و از پیشرفت و از ثروت در بعضى از این کشورها وجود دارد، محصول چقدر خرابکارى و بدعملى و سنگدلى و بى‌انصافى است، آن وقت نسبت به کارى که باید انجام بگیرد، نسبت به وظیفه‌اى که انسان دارد، یک افق دید دیگرى پیدا میکند.1390

که براى جوامع اسلامى یک الگو درست کنید؛

من گفتم؛ یکى از خاصیتهاى بزرگ انقلاب، الگوسازى است. شما میتوانید این هدف را دنبال کنید که براى جوامع اسلامى یک الگو درست کنید؛ 1390

نگاه جبهه ای :

اولین توصیه‌اى که من به مجموعه‌ى تشکلهاى دانشجوئى که در زمینه‌هاى مسائل دانشجوئى و کشور و انقلاب و همه چیز فکر میکنند، دارم، این است: شما وقتى نگاه میکنید به جبهه‌ى معارض، یعنى استکبار، جبهه‌ى ظلم، جبهه‌ى سرمایه‌دارهاى کلان بین‌المللى، کارتلها، تراستها و و و، به چشم یک جبهه به آنها نگاه کنید. یک جبهه‌ى به‌هم‌پیوسته‌اى وجود دارد در مقابله‌ى با انقلاب اسلامى، که یک انقلاب معنوى و دینى و فرهنگى و اعتقادى است. وقتى به چشم یک جبهه‌ى به‌هم‌پیوسته به اینها نگاه کردید، خیلى از کارهاى اینها معناى واقعى خودش را نشان میدهد. این مسئله، وظیفه‌ى دانشجو یا تشکلهاى دانشجوئى را مشخص میکند.1390
تشکل های دانشجویی کم عملی نشان دادند...

اگر چنانچه به مجموعه‌ى دشمن به چشم یک جبهه‌ى مستمرى که وظائف را تقسیم کردند، نگاه کنیم، آن وقت احساس مسئولیت ما در هر قضیه‌اى شکل تازه‌اى به خودش میگیرد. حالا در همین قضیه‌ى این ترورها، من عقیده‌ام این است که بچه‌هاى تشکلهاى دانشجوئى در این قضیه کوتاه آمدند؛ یعنى کم‌عملى نشان دادند. باید این قضیه را بزرگ میکردید. البته نه اینکه بزرگ کنید - چون خودش بزرگ است - همان جور که هست، منعکس میکردید. ما حتّى ندیدیم تشکلهاى ما پوستر این شهدا را هم چاپ کنند، منتشر کنند، پخش کنند، یادمان اینها را نگه دارند. نه، این موضوع اصلاً نباید فراموش شود؛ این کار کوچکى نیست.1390

به کارهاى فکرى و فرهنگىِ برنامه‌مند و هدفمند و عمیق بپردازند.

یکى از چیزهائى که من میخواهم بخصوص به تشکلهاى دانشجوئى توصیه کنم، این است که به طور جدى به کارهاى فکرى و فرهنگىِ برنامه‌مند و هدفمند و عمیق بپردازند. یک وقت هست که دشمن به عرصه‌ى دانشگاه تهاجم آشکار میکند؛ اینجا شما باید حضور آشکار داشته باشید؛ مثل مسائل دوره‌ى فتنه 88 و امثال اینها. یک وقت هست که نه، آنچنان تهاجم آشکارى وجود ندارد؛ اینجا بایستى حضور مجموعه‌هاى دانشجوئى، حضور عمیق فکرى باشد. 1390

مراقب باشید. ...

یکى از چیزهائى که من بجد توصیه میکنم، پرهیز از ابتذال در کارهاى فرهنگى و هنرى است؛ مراقب باشید. ...ما اطلاع داریم - مى‌نشینند طراحى میکنند، برنامه‌ریزى میکنند؛ میگویند براى شکستن مقاومت جمهورى اسلامى، باید بین جوانها ترویج ابتذال کرد؛ یعنى به قضایا ماهیت سیاسى میدهند. خب، با این بایستى مواجهه کرد، مقابله کرد؛ البته مقابله‌ى صحیح، که این یک نوع ایستادگىِ بسیار ارجمند در مواجهه‌ى با نقشه‌هاى استکبار است.

تشکلهاى دانشجوئى با هم همفکرى و ...

توصیه‌ى دیگر ما هم این است که تشکلهاى دانشجوئى با هم همفکرى و همکارى و همدلى نشان بدهند. ...تشکلها باید بتوانند بر محیط دانشجوئى اثرگذارى کنند. 1390

تشکل ها و مسئولین ...

...مسئولین دارند زحمت میکشند، تلاش میکنند، واقعاً عرق میریزند - آدم مى‌بیند دیگر - فکر میکنند؛ به قدرى که به ذهنشان مى‌آید، به قدرى که توان دارند، دارند تلاش میکنند. این جوانهاى تشکلها هم، همه باانگیزه، پرنشاط و پاکیزه‌اند. خب، این مجموعه‌ها باید به همدیگر کمک کنند.1390

 

 

 

 

 


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 4:46 عصر | نظر

 

 

نامه ای از اهالی روستای چاه حاجی به پایگاه اطلاع رسانی  سلام جنوب
ماخواهان حداقل حقوق اولیه خود هستیم! “آب”

بسم تعالی


خواستیم شروع نامه و درخواستمان را به فرمانداری، استانداری و یا وزارتخانه بالاتر بنویسیم، که وقتی به عقل رجوع کردیم دیدیم کسی جوابگو نیست چرا که اصلا ما حقی نداریم، استان هشتیم و جنوبی آن

هم کهنوجی و روستایی و دهاتی. قانع و مظلوم نه فرمانداری از ماست و نه بخشداری و نه رئیس اداره ای.

بعضی وقت ها که سروکله مسولین محترم تکی یا دسته جمعی پیدا می شود (مثلا نزدیک به انتخابات ها) بارها مشکلاتمان را گفتیم و نوشتیم.

یکی که اصلا قول هیچ کاری نمیدهد فقط بالا نشسته، بعضی ها هم برای اینکه دلی نرنجه فوری قول میده اما دریغ از عمل.

مشکل چیست؟ آب. آنهم آب شرب آشامیدن از کی؟ فقط چندین سال!! دهستان چاه حاجی با یازده روستا و جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر هم مثل گل تاج آباد و قسمتی از دهکهان دچار افت شدید سطح آب

گردیده تا جایی که در هوراب و چاه چوپان و کهورآباد 13 چاه آب صد در صد خشکیده، آن که چه می شد کرد ودر این زلزله خاموش و این بحران و فاجعه که چندین کشاورز بیکار شدند و باغ ها خشکیده

وزمینها جنگل شد آن که متولیان امر چه کردند ؟ و بسیاری از قوانین و ساختارها قابل اصلاح بودند و آیا کسی به نمایندگی حداقل داد مردم را جایی زد یا نه بماند!!!

تک چاه مربوط به آب شرب هم کم آب شده، از منبع روستای ده هوت یک روز درمیان نیم ساعت آب جیره بندی شد، با کمترین فشار، هر خانوار با سختی صد لیتر آب را در تانکرهای فلزی روی زمین ذخیره می

کند. در کهورآباد چاه چوپان تنها یک موتور آب فعال مانده، از عمق 150متری آبی با شوریec4000جلبکی و تلخ در کف کانالی سیمانی جاری است. سگ های ولگرد دائما از گرما خود را به آن آب می زنند و

زنان روستا هم در همان آب و گرمای 50درجه ظروف و البسه را آب می کشند و شب ها می شود حمام مردان.
مشکل فقط همین است.


آب قم از اصفهان انتقال داده شده400کیلومتر، آب بندرعباس هم از میناب و ما با ده هوت تنها 5کیلومترفاصله داریم. بعد از گذشت 34سال از عمر انقلاب و در دهه پیشرفت و عدالت هنوز دغدغه و مشکل ما

تامین ابتدایی ترین نیاز روزمرگی مان است. بخدا قسم اگر مسولین و روسای ما نیم نگاهی به نامه ها و دستورات امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه به زمامداران و فرمانداران خود بیندازند تکیه بر صندلی های

مسولیت را با این وضعیت لذت بخش نمی بینند.


ما به عنوان همان پابرهنگانی که حضرت امام بارها از آنان سخن گفته خواهان حداقل حقوق اولیه خود هستیم.آب

از طرف: اهالی روستاهای دهستان چاه حاجی

رونوشت:
دفتر امام جمعه
دفتر نماینده مجلس
فرمانداری کهنوج
بخشداری
اداره آب و فاضلاب
دادستان محترم
اداره اطلاعات
فرماندهی انتظامی
فرماندهی سپاه


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 2:10 عصر | نظر

جزوه ی رهنمود های مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان از سال 1383 تا 1392

برای دریافت اینجا را کلیک کنید


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 8:13 صبح | نظر

برگزیده ی رهنمود های مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان در سال 1391

با قشرهاى مختلف جامعه مرتبط شد تا ...

باید با قشرهاى مختلف جامعه مرتبط شد تا مسائل آنها را لمس کرد؛ این در تصمیم‌گیرى ما، در نگاه ما به مسائل گوناگون کشور اثر میگذارد. 1391

موضع انتقادى حتماً حفظ کنید. ..

اصرار دارم بر این که جریان دانشجوئى و جنبش دانشجوئى موضع انتقادى خودش را حتماً حفظ کند. به‌هیچ‌وجه توصیه‌ى ما این نیست که شما انتقاد نکنید. خب، چه کار کنیم که این انتقاد، تکمیل کننده‌ى پازل دشمن نباشد؟ روى این مسئله فکر کنید. 1391

دیگر از این واضح‌تر؟!

گفته شد که بعضى‌ها نظرات کارشناسى میدهند، با نظر رهبرى مخالف است، میگویند آقا این ضد ولایت است. من به شما عرض بکنم؛ هیچ نظر کارشناسى‌اى که مخالف با نظر این حقیر باشد، مخالفت با ولایت نیست؛ دیگر از این واضح‌تر؟! 1391

مطالبات ما از دانشجویان پر توقعی نیست ؛

خب، ما در دیدارهاى دانشجوها معمولاً مطالباتى را مطرح میکنیم؛ آیا این پرتوقعى است؟ این یک سؤال است. اگر انسان مجموعه‌ى عرایضى را که من در دیدارهاى دانشجوئى، چه در ماه رمضان‌ها، چه در دانشگاه‌هائى که من در شهرستانها یا در تهران شرکت کردم، جمع کند، یک فهرست طولانى از مطالبات این حقیر از مجموعه‌ى دانشجویان به وجود مى‌آید. ...توجه به نیروى متراکم در دانشگاه، گمان پرتوقعى را نفى میکند. /ین نیروها ناشى از دو عنصر اصلى است: یکى اصل جوانى است، /عنصر دوم، خود مسئله‌ى علم و دانش و دانشجوئى است. 1391

آرمان‌گرائى در معنویت و اخلاق

من توقعم این است که کسى که وارد دانشگاه میشود، اگر قبل از آنکه وارد دانشگاه بشود، تقیدات دینى‌اش ضعیف بوده، با ورود به دانشگاه، تقیدات دینى‌اش تقویت شود. بنابراین آرمان‌گرائى در معنویت و اخلاق هم یک امر معتبرى است؛ مثل آرمان‌گرائى در سیاست، مثل آرمان‌گرائى در علم و در همه‌ى امور زندگى.

 

من تقدیر میکنم و تشکر میکنم؛
البته من این تشکر را از تشکلهاى دانشجوئى بکنم. من پارسال یا پیرارسال بود که در همین جلسه به دانشجوها خطاب کردم، گفتم چرا در مسائل اجتماعى موضع نمیگیرید و وارد نمیشوید؟ من خوشبختانه مى‌بینم در این دو سه سال اخیر موضعگیرى در مسائل گوناگون، در محیطهاى دانشجوئى و جوانهاى دانشجو، خیلى بارز است؛ خب، این خوب است؛ این را من تقدیر میکنم و تشکر میکنم؛

آرمان گرایی چیست ؟

به طور خلاصه، آرمان‌گرائى یعنى پایبندى به ارزشها و اصول و آرمانها و تأثیرگذارى و تأثیرناپذیرى از جهت مخالف و جبهه‌ى مخالف.

حضور فیزیکی و فکری در مسائل کشور

نکته‌ى دیگر: حضور فیزیکى و فکرى در مسائل عمومى کشور از سوى مجموعه‌ى دانشجوئى حتماً لازم است. هم حضور فکرى لازم است؛ با همین رسانه‌هاى دانشجوئى، با اجتماعات دانشجوئى، با اظهاراتى که اینجا و امثال اینجا ممکن است بکنید، با ارائه‌ى نظراتتان به دستگاه‌هاى ذى‌ربط و وزارتهاى مربوط - اگر اهل اقتصادید، به دستگاه‌هاى اقتصادى؛ اگر اهل مسائل فرهنگى هستید، به دستگاه‌هاى فرهنگى نامه بنویسید، پیشنهاد بدهید، نظر بدهید، اعلام موضع کنید - هم حضور فیزیکى لازم است؛ گاهى باید در یک اجتماعى شرکت کنید. من به هیچ وجه نفى نمیکنم و رد نمیکنم، بلکه تأیید میکنم برخى از اجتماعات دانشجوئى را که درباره‌ى مسائل گوناگون - فرض کنیم مسئله‌ى بحرین یا چیزهاى دیگر - به وجود مى‌آید. البته با تندروى در این اجتماعات مخالفم؛ با عمل نسنجیده‌ى در این اجتماعات مخالفم؛ با تصمیم‌گیرى‌هاى غلط که ممکن است از طرف یک چند نفر انجام بگیرد، بعد در آن بحبوحه‌ى احساسات، ناگهان مورد حمایت جمع هم واقع شود، بنده موافق نیستم. 1391

 

چگونه میشود عمل کرد؟
حالا راهش چیست؟ چگونه میشود عمل کرد؟ من گمان میکنم اگر مجموعه‌هاى دانشجوئى، کانون یا کانونهاى تصمیم و اقدام داشته باشند براى اینکه در مسائل گوناگون فکر کنند و تصمیم بگیرند، اقدامهاى آنها سنجیده‌تر خواهد بود. 1391

پرهیز از قول به غیر علم،

در مسئله‌ى اخلاق، این نکته را هم عرض بکنم /پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت، از تهمت. من خواهش میکنم شما جوانهاى عزیز به این مسئله اهتمام بورزید. همین طور که در زمینه‌هاى مختلف اهتمام به طهارت عملى دارید - به نماز اهتمام دارید، به روزه اهتمام دارید، به پرهیز از تعرضهاى جنسى اهتمام دارید - به این مسئله هم اهتمام داشته باشید.

یکى از لغزشگاه‌هاى بزرگ ،

یکى از لغزشگاه‌هاى بزرگ ما انسانها و افراد بشر، همین رقابتهاى بر سر پست و مقام و آبرو و اینهاست، که آدمهاى گردن‌کلفت را گاهى به زمین میکوبد. 1391

 

جنگ نرم / هدف در جنگ نرم

ما عرض کردیم افسران جوانِ جنگ نرم. اعتقاد من این است - این هیچ تعارف نیست - که در این میدان، شماها افسرید؛ سرباز صفر نیستید. شما جوانید، میدان مبارزه‌ى شما هم میدان جنگ نرم است. / در جنگ نرم، هدف آن چیزى است که در دل شماست، در ذهن شماست، در مغز شماست؛ یعنى اراده‌ى شما. دشمن میخواهد اراده‌ى شما را عوض کند/ 

در یک برهه‌اى کسانى گفتند آقا ول کنید قضیه‌ى اسرائیل را، ول کنید قضیه‌ى فلسطین را، ول کنید قضیه‌ى عدالت در سطح جهانى و حمایت از ملتهاى عدالت‌خواه را، رها کنید این حرفها را؛ چه کار دارید؟ به خودتان بچسبید. این همان تغییر محاسبات است. دشمن این را میخواهد. 1391

 

افسر جنگ نرم چگونه مقاومت کند ؟

در مقابل این، افسر جنگ نرم باید مقاومت کند. چگونه مقاومت کند؟
اولاً معرفتهاتان را بالا ببرید. عزیزان من! سقف معرفت خودتان را، سایتهاى سیاسى و اوراق روزنامه‌ها و پرسه زدن در سایتهاى گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها نیست. ...من میخواهم بگویم هرچه میتوانید، اولاً در این بخش کار کنید. سطح معرفت را بالا ببرید. با قرآن، با نوشتجات مرحوم شهید مطهرى، با نوشتجات فضلاى بزرگى که خوشبختانه امروز در حوزه‌هاى علمیه حضور دارند، آشنا شوید.

مروز فضلاى جوانى در حوزه‌هاى علمیه هستند که میتوانند در این قسمت به مجموعه‌ى جوانهاى دانشگاهى یارى بدهند؛ کمااینکه کارهاى خوبى هم دارد انجام میگیرد. سطح معرفت دینى بالا برود؛ این یکى از کارهاست که حتماً لازم است. به نظر من آن کارى که مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسلامى است. 1391

 

امید را زنده نگه دارید

عزیزان من! اساسى‌ترین قضیه هم امید است. من به شما عرض بکنم؛ از جمله‌ى سخت‌ترین کارهائى که علیه من و شما دارد انجام میگیرد، این است که امید را در ماها بمیرانند. سعى کنید امید را زنده نگه دارید. هرچه میتوانید، شعله‌ى امید را در دل خودتان و در دل مخاطبانتان زنده نگه دارید. با امید است که میشود پیش رفت 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 2:16 عصر | نظر

گزیده ی بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان سال 1392

این مژده را به دوستان می دهم که گزیده ی بیانات معظم له در سنوات گذشته با دانشجویان را در همین وبلاگ قرار بدهم .انشا...

 اختلاف نظر در تحلیل، به دعوا نینجامد.

من جداً میخواهم این را خواهش کنم که همه کوشش کنند که اختلاف نظر در تحلیل، در برداشت، در تلقى از واقعیتها، به کدورت نینجامد، به دعوا نینجامد. 1392

این کار هم کار شماست ...

سازوکار نظارت بر دستگاهى مثل مجلس چگونه است؟ - این مطلب مهمى است، این چیز کوچکى نیست - یا سازوکار نظارت بر قوه‌ى قضائیه یا برخى دستگاه‌هاى دیگر چگونه خواهد بود؟ این یک موضوع مهمى است؛ این میتواند جزو موضوعاتى باشد که فعالان دانشجوئى در سطح فکر بالا، رویش برنامه‌ریزى کنند، فکر کنند، کار کنند، پیشنهاد تهیه کنند؛ به نظرم جزو کارهاى شما است؛ این کارها را بکنید، به تشکیلات عمومى کشور کمک کنید. 1391

توصیه ای به همه ی دانشجویان

من همه‌ى دانشجویان را به «دانشجوئى» به معناى واقعى کلمه - یعنى دنبال علم رفتن - و به فعالیتهاى متناسب با دانشجوئى دعوت میکنم؛ چه فعالیتهاى اجتماعى، چه فعالیتهاى سیاسى. 1392

 

جوان، دانشجو و عنصر انقلابى نسبتش با آرمانهاى انقلاب چیست؟

جوان، دانشجو و عنصر انقلابى نسبتش با آرمانهاى انقلاب چیست؟ بنده معتقدم که آرمانهاى انقلاب / بدون نیرو و نشاط و جسارت جوانى، قابل تعقیب و قابل دسترسى نیست. نسبت شما با آرمانها، اینچنین نسبتى است. عقیده‌ى من این است که اگر چنانچه نیروى جوانى، یعنى قدرت فکرى و بدنى، و اگر نشاط و روحیه و حالت تحرک، و همچنین جسارت، یعنى خطشکنى‌ها، که در جوانها به عنوان خصیصه وجود دارد، نباشد،  ما به آرمانها دست پیدا نخواهیم کرد. لذا جوانها در زمینه‌ى دسترسى به آرمانها و تحقق آرمانهاى انقلاب و آرمانهاى اسلامى، داراى مسئولیتهاى بزرگى هستند و کارآمدى بسیار بالائى هم دارند. ...البته مهم این است که میدان کار را، میدان تحرک را بشناسند، آن را درست تعریف کنند؛ کارى را هم که میخواهند انجام دهند، درست تعریف کنند. 1392

 

 

جامعه‌ى عادلانه و عادل و پیشرفته و معنوى - با این خصوصیات - خب، یک آرمان است؛ جزو آرمانهاى درجه‌ى یک و جزو برترین آرمانها است.

... یک آرمان دیگر، اقتصاد مقاومتى است؛ که نسبت به آرمان قبلى که گفتیم، یک آرمان خُرد است.... سلامت در جامعه، صنعت برتر، کشاورزى برتر، تجارت پر رونق، علم پیشرو، اینها همه‌اش جزو آرمانها است. نفوذ فرهنگى در جهان، نفوذ سیاسى در جهان و در منظومه‌ى سیاسى سلطه در عالم، اینها همه‌اش جزو آرمانها است. رسیدن به عدالت اجتماعى، جزو آرمانها است.

 

نسبت آرمانها با واقعیتهائى که وجود دارد، چیست؟ ...آرمانگرائى بدون ملاحظه‌ى واقعیتها، به خیالپردازى و توهّم خواهد انجامید. وقتى شما دنبال یک مقصودى، یک آرمانى حرکت میکنید، واقعیتهاى اطراف خودتان را باید بسنجید و بر طبق آن واقعیتها برنامه‌ریزى کنید. / اگر بخواهیم مثال بزنیم، باید بگوئیم آرمانها مثل قله‌اند. ...واقعیت این است که راه رسیدن به این قله، این نیست که شما جلوى چشمت مشاهده میکنى که حالا اینجا قله است، این هم دامنه است، بگیر و برو بالا؛ اینجورى نیست، راه دارد. اگر چنانچه شما بى‌احتیاطى کردید، همینى که جلوى چشم شما است، دامنه را گرفتید رفتید بالا، قطعاً به نقاطى خواهید رسید که نه راه پیش رفتن دارید، نه راه عقب آمدن. اینهائى که اهل رفتن به کوه و گردش در کوهستان هستند، چنین چیزى برایشان پیش مى‌آید؛.../ شما جوانها خیلى خوب میدانید؛ در جنگهاى روانى که امروز در دنیا معمول است، یکى از کارها القاى واقعیتهاى غیر واقعى است؛ چیزهائى را به عنوان واقعیت القاء میکنند که واقعیت ندارد؛ شایعه درست میکنند، حرف میزنند، که واقعیت نیست؛ اگر چنانچه کسى چشم باز و بینا نداشته باشد، دچار اشتباه میشود. اینکه ما میگوئیم بصیرت، به خاطر این است. / در تبلیغات گاهى یک واقعیتى را از آنچه که هست، چندین برابر بزرگتر نشان میدهند؛ در حالى که بعضى از واقعیتهاى دیگر را اصلاً نشان نمیدهند. مثلاً فرض بفرمائید یکى از واقعیتها این است که بخشى از نخبگان کشور از کشور خارج میشوند؛ بله، این یک واقعیتى است؛ اما در قبال این، یک واقعیت دیگرى هم وجود دارد و آن عبارت است از افزایش نخبه، افزایش دانشجویان نخبه. ما کِى این همه دانشجوى نخبه داشتیم؟

 

به نظر من فعال دانشجوئىِ آرمانخواه که واقعیتها را هم میشناسد، هرگز نباید در هیچ شرائطى احساس انفعال و بن‌بست کند. یعنى نباید از آرمانخواهى دست برداشت؛ ...فاذا فرغت فانصب؛(1) قرآن به ما میگوید: وقتى این کار را تمام کردى، این تلاش را تمام کردى، تازه خودت را آماده کن، بایست براى ادامه‌ى کار... توقع من از عزیزان دانشجو این است که همواره دنبال آرمانها باشند؛ چه در آن مواردى که حادثه‌اى که پیش مى‌آید، طبق دلخواه شما است، چه در آنجائى که حادثه‌اى که پیش مى‌آید، طبق دلخواه شما نیست؛ آرمانگرائى را با نگاه به واقعیتها از دست ندهید و دنبال کنید.

رابطه‌ى “تکلیف‌مدارى ” با “ دنبال نتیجه بودن” چیست؟

رابطه‌ى تکلیف‌مدارى با دنبال نتیجه بودنچیست؟ ...حتماً تکلیف‌گرائى معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه‌ى مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛

 موارد مورد بحث در محیطهاى دانشجوئى ...

به نظر من امروز موضوعاتى وجود دارد که میتواند مورد بحث در محیطهاى دانشجوئى واقع شود و همین زمینه‌هاى شور و نشاط گوناگون علمى و اجتماعى را به‌وجود آورد؛

1-مسئله‌ى حماسه‌ى اقتصادى“ :  درباره‌ى حدود این عنوان میشود فکر کرد، بحث کرد؛ راهکارهاى رسیدن به این حماسه را میشود بحث کرد.

2-اقتصاد مقاومتى“ : اقتصاد مقاومتى یعنى چه؟ در زمینه‌ى مسائل اقتصادى کشور، چه جور مقاومتى مورد نظر است؟ دانشگاه به عنوان یک کار علمى، یک موضوع علمى، چقدر میتواند به این قضیه بپردازد؟

3-مسئله‌ى سبک زندگى“ : بحث درباره‌ى مسائل سبک زندگى، اظهارنظر، موافقت، مخالفت، در مواد گوناگون؛ اینها بحثهائى است که دانشگاه را زنده و بانشاط نگه میدارد.

4-مسئله‌ى بیدارى اسلامى: آفتهاى بیدارى اسلامى. اتفاقى که در دنیاى اسلام در این چند کشور رخ داد، اتفاق کوچکى نبود؛ اتفاق بزرگى بود..../ ببینید کجا اشتباه کردند؛ چه کار کردند که نباید میکردند، یا چه کارهائى نکردند که باید میکردند؛ این یکى از موضوعات مهم بحثهاى حلقه‌هاى دانشجوئى است. به نظر من مهم است که بدانیم و مقایسه کنیم بین انقلاب اسلامى و تشکیل نظام اسلامى در ایران، و آنچه که به عنوان انقلاب اسلامى مثلاً در کشور بزرگى مثل مصر اتفاق افتاد. آنجا این آفتها به وجود آمد.

5-“عمق راهبردى نظام در نگاه به مسائل منطقه است ”:

یک جاهائى یک حوادثى است که میتواند مثل ریشه و مایه‌ى استحکام یا ریسمانهاى نگهدارنده‌ى خیمه، براى داخل کشور به حساب بیاید؛ اینها عمق راهبردى است.

من عقیده‌ام  این است که کار علمى در دانشگاه و در کشور باید جهادى باشد؛ کار علمىِ جهادى انجام بگیرد.

 

 

 


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 10:39 صبح | نظر

ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی

سلام علیکم

بعد از 34 سال از گذشت انقلاب اسلامی ایران ما شاهد انتخاباتی در ایران بودیم که بعد از انتخابات سال 88 یکی از مهمترین انتخابات به شمار

می رفت این انتخابات توانست به تعبیر رهبر انقلاب سحر دشمنان را نابود کند .

انخاب شدن فردی که دارای سابقه ی مدیریت های فراوان در انقلاب بوده و در کسوت روحانی خدمات زیادی را به این نظام کرده است امید

 و سرافرازی ملت ایران شده است .

در همین راستا ما جوانان بر حسب وظیفه نکاتی را خدمتتان یاد آور می شویم :

1-خدمت به دولت یازدهم را شرعا ، قانونا و اخلاقا وظیفه ی خود می دانسم و در این راه از هیچ تلاشی فرو گذاری نخواهیم کرد که چرا خدمت

 به دولتی که تنفیذش توسط ولی امر مسلمین انجام شده بر هر شخصی واجب است .

2- ما جوانان اعتدال را جز حرکت در راه آرمان های انقلاب معنا نکردیم که چرا تجربه نشان داده است موفقیت های خادمان نظام هنگامی بوده است

که که در راه آرمان های انقلاب حرکت کرده باشند .

3-بی شک ما اولویت اصلی کشور را حرکت در راستای حماسه اقتصادی می دانیم که حل مشکلات اقتصادی با کمک دولت و مردم قابل تحقق است . جوانان یکی از نیروهای توانمند در این زمینه هستند که حماسه اقتصادی به دست این جوانان محقق خواهد شد . لذا ما از جنابعالی خواستار توجه ویژه

به این قشر ( به خصوص جوانانی که طرح و پژوهشی دارند .) هستیم.

بارها دیده شده است جوانانی که دارای طرحهای علمی ، کار آفرینی بوده اند اما بخاطر عدم توجه نتوتنسته اند طرح خود را به مرحله ی اجرا در بیاورند

 و این امر باعث دلسردی آنها شده است .

جناب اقای روحانی

کشاورزی جنوب استان کرمان هنوز آنقدر که باید مورد توجه قرار نگرفته است . هرچند با تلاش های دولت های پیشین اقداماتی انجام شد ولی هنوز

حق کشاورزان پایمال می شود و محصولاتشان یا خراب می شود یا سودشان در جیب عده ای خاص به نام دلالان می رود .

ما معتقدیم که توجه در بخش تولید یکی از ارکان های اقتصادی است . که در بخش تولید کشاورزی از مهمترین چیزهاست .

رئیس جمهور ملت ایران

مقاومت مردم ایران در در برابر مستکبران از گذشته تا به حال و در آینده قفلی دارد که با هیچ کلیدی باز نمی شود .و شما از طرف مردم خیالتان راحت باشد که هیچ گاه میدان را خالی نمی کنند .

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی

 باید به استحضار برسانم علی رغم تلاش های انجام شده هنوز در جنوب استان کرمان :

خانواده هایی هستند که در کپر زندگی می کنند

دانش آموزانی هستند که در کپر درس می خوانند

روستا هایی هستند که هنوز آب آشامیدنی ،برق یا هر دو را ندارند

دامدارانی هستند که دیگر دامدار نیستند

کشاورزانی هستند که دیگر کشاورز نیستند

ریاست محترم جمهور

بازهم به استحضار می رسانم سهم جنوب استان کرمان در رسانه ی ملی در حد صفر می باشد که خود این امر یکی از دلایلی است

 که مشکلات این منطقه به گوش مسئولین نمی رسد و ما شاهد آنچه که گفته شد هستیم.

در پایان از خداوند منان توفیق روز افزونی خادمان نظام را خواستاریم .موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 6:18 صبح | نظر
   1   2      >