سفارش تبلیغ
صبا ویژن
راه خون


بازدید هاشمی رفسنجانی از طرح انتقال آب جیرفت به کرمان چه معنایی دارد / له شدن مردم جنوب کرمان را باید در تفکرات هاشمی جستجو کرد


همین یک ماه اخیر بود که خبر انتقال آب جیرفت به کرمان به سرعت سر تیتر تمامی رسانه های جنوب کرمان شد .
خبری که همه رسانه ها و نشریات جنوب کرمان با سلیقه های سیاسی متفاوت را متحد کرد تا علیه ظلم بزرگی که برای جیرفت در حال وقوع است موضع هماهنگ بگیرند .

اما رسانه ها تنها کسانی نبودند که هماهنگ با هم کار کردند؛ بزرگان و برخی مسئولان سیاسی جیرفت با گرایش های سیاسی متفاوت همگی  خطر خیانت انتقال آب را گوش زد کردند و با نامه ها و بیانیه ها این طرح را محکوم کردند.

در همین اوضاع و احوال بود که هاشمی رفسنجانی بعد از سال ها بگفته خودش  برای صله رحم!! به کرمان سفر می کند و در اولین اقدام ضمن شرکت در جلسه اداری کرمان ؛ از طرح انتقال آب جازموریان و هلیل رود به شمال کرمان بازدیدمی کند .

حال اولین سوالی که مطرح می شود این است که بازدید هاشمی از طرح انتقال آب جیرفت به شمال کرمان به چه معناست ؟

اما له شدن مردم جنوب کرمان را در آن جایی از تفکرات هاشمی و یارانش باید جستجو کرد که در دولت سازندگی مطرح کردند :"اگر عده ای زیر چرخ توسعه له بشوند اشکالی ندارد"
در تفکر هاشمی و یارانش مردم جنوب کرمان همان هایی هستند که باید له بشوند تا ارحام هاشمی در شمال کرمان توسعه بیابند.

موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 11:19 صبح | نظر