سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
راه خون

کسی لنگ کفش پرتاب نکرده است مردمی که به تماس تلفنی روحانی مخالفت داشتند درحال نماز خواندن  در خیابان بودند که ماشین های  تیم حفاظتی روحانی از خیابان رد می شوند و

آن هامجبور می شوند نمازشان را بشکنند و کفش به دست  برای اینکه زیر ماشین نشوند به گوشه ی خیابان بروند . من به این کار ندارم که نماز خواندنشان در خیابان درست بوده یا نه ؟

مگر خیابان جای نماز خواندن است ؟

و به این همکار ندارم که چرا با وجود آنکه تیم حفاظتی می توانسته از خیابان کناری "در شکل به صورت نقطه چین مشخص شده " عبور کند از بین نماز گذار ها رفته  و حداقل منتظر نمانده که

نمازشان تمام شود ولی این سوال را  از رسانه ها دارم چرا باجوسازی  هر چه فحش و بد و بیراه بوده به این افراد شده : از قبیل افراطی ها ،امل ها ، تند رو ها ، وحشی ها و ...

و سوال بعدی را باز از شما رسانه ها دارم چرا آن زمان که سطل آشغال آتیش می زدند ، اتوبوس ها را آتیش زدند، سنگ پرتاب می کردند کسی از شما  نگفت : افراطی ها ، تند روها  و...

خواهش می کنم از رسانه ها که  با انصاف باشید . اگر افراطی بودن  یعنی این . من با افتخار می گویم که افراطی ام


عکس زیر عکس هوایی از فرود گاه مهر آباد است.

 


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 8:58 صبح | نظر